Psykologerne på Torvet

KONSULTATIONER

ENKELTPERSONER


Vi tilbyder psykologsamtaler og psykologisk rådgivning i forbindelse med angst, depression, OCD, stress, lavt selvværd, kroniske smerter, efterfødselsreaktioner, eksamensangst, tabs- og sorgbearbejdning og psykologisk krisebehandling.


PAR OG FAMILIER


Vi tilbyder par- og familieterapi, hvor vi anvender elementer fra emotionsfokuseret terapi og Imago-terapi. Desuden yder vi psykologisk rådgivning i forbindelse med skilsmisse, herunder mægling og konfliktløsning, samt psykologisk rådgivning omkring børn og unges trivsel - generelt og i forbindelse med forældres skilsmisse.