Psykologerne på Torvet

PAR OG FAMILIER

PAR - OG

FAMILIETERAPI

Vi betragter parforholdet som udgangspunktet for hele familiens trivsel og velbefindende. Uløste konflikter i parforholdet påvirker de øvrige relationer i familien, således at der måske opstår vanskeligheder i forholdet til børnene i familien. Et barn kan for eksempel reagerer med nogle følelser, de voksne ikke tør lade komme til udtryk direkte.


 Når vi arbejder med familieterapi eller parterapi går vi nænsomt ind og finder frem til de temaer, der giver mening for parret eller familien at arbejde med i den terapeutiske proces. Vi skaber et rum hvor alle bliver hørt og føler sig respektfuldt behandlet.


 Med afsæt i bred psykologisk viden om bl.a. parforholdsdynamikker, psykologiske teorier om børns udvikling, familiedynamikker støtter vi processen henimod sunde relationer og udviklingsfremmende samspil.