Psykologerne på Torvet

FORLØB FOR BØRN OG UNGE MED ANGST

KURSUS

Vores forløb bygger på et velafprøvet program for behandling af angst hos børn i alderen 8 -12 år samt 13 -17 år. 


Omkring 80% af de børn, der har gennemført forløbet, oplever en væsentlig bedring.

De har fx mindre fravær fra skolen, deltager i flere fritidsaktiviteter og klarer sig bedre såvel socialt som fagligt. Ydermere viser resultaterne, at barnets egen oplevelse af bekymringer og angst i høj grad reduceres samt, at det generelle stressniveau i familien formindskes.


Vi afholder grupper for børn og grupper for unge med max. 8 børn i hver gruppe.


Angst og stressrelateret angst er et af tidens største psykiske udfordringer for børn og unge. Når dit barn er ramt af angst, er hele familien ramt og hverdagen risikerer at blive fyldt med konflikter med barnet.


Når bekymringerne/angsten overtager styringen, er der brug for hjælp – for angst forsvinder sjældent af sig selv, hvis man ikke ved, hvordan man skal møde og håndtere angsten.


Begge forløb kræver derfor aktiv deltagelse af forældre. Dette indebærer, at familien arbejder sammen om opgaverne og hjælper hinanden. Det er ikke kun barnet/den unge, som er i behandling, det er hele familien. Forældrenes primære opgave er at understøtte barnets proces og aktivt deltage undervejs.


For at sikre, at barnet eller den unge vil profitere af et forløb afholder vi individuelle for-samtaler med hver enkelt inden grupperne starter.


Forløbet inkluderer 9 ganges gruppeforløb á 1.5/2 time pr. gang, samt arbejdshæfter til børn/unge og forældre.