Psykologerne på Torvet

FØDSELS - OG FORÆLDREFORBEREDELSE

KURSUS

Fødselsforberedelse

Dette kursus henvender sig til dig og din partner (eller fødselshjælper) som ønsker en helhedsorienteret fødselsforberedelse der både fokuserer på konkrete teknikker til fødslen men som også forbereder jer på den psykologiske omvæltning det er at blive forældre til et spædbarn og den nye familiekonstellation, når to bliver til tre eller når kærligheden skal rumme flere børn.


Praktisk:
Kurset forløber over 5 undervisningsgange før fødslen á 2 timers varighed, hvor der vil være en vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Du vil ligeledes få udleveret Psykologerne på Torvets kursusmateriale om fødselsforberedelse én uge før opstart, så du i ro og mag derhjemme kan læse om fx fødslens forskellige faser, betydningen af hormoner og bevægelse under fødslen. Du vil også få udleveret lydfiler med psykologens indtalte hypnose og yogalærerens guidet kropsscanning til smertehåndtering og afspænding til brug derhjemme og evt. under fødslen. Du vil efter endt kursus og fødsel, blive inviteret til barselscafe med kursuslederne, hvor vi kan dele oplevelser eller stille spørgsmål i rolige omgivelser.


Med dette fødselsforberedende kursus, vil I:


  • Få redskaber til en god fødsel af en jordemoder
  • Styrke jeres parforhold og afstem forventninger
  • Få konkrete redskaber til smertehåndtering
  • Lære afspændings- og vejrtrækningsteknik af en yogalærer
  • Blive forberedt på at blive forældre af en psykolog
  • Blive klar til den første tid derhjemme
  • Lære at være støttende under fødslen
  • Lære om tilknytning og det lille barns signaler

Modulopbygning:

1. Modul v. psykolog og yogalærer

Teori: Psykologiske og fysiske udfordringer ved at være to vordende forældre, og alligevel er kvinden alene om at bære barnet. En snak om forventninger, partnerstøtte og konkrete redskaber til at inddrage medforælderen.


Øvelse: Afspændings- og vejrtrækningsøvelser samt partnerøvelse.


2. Modul v. jordemoder og yogalærer

Teori: I vil lære om fødslens forskellige faser, samt betydningen af hormoner, tryghed og støtte under fødslen. Desuden vil vi fokusere på smertehåndtering.


Øvelse: Føde-hvilestillinger, vejrtrækningsøvelser og presseteknik


3. Modul v. psykolog og yogalærer

Teori:Psykologisk viden om kontroltab og smertehåndtering. Vi vil snakke videre om partnerstøtte under fødslen, men også berøre eventuelle bekymringer for, hvordan jeres parforhold har det nu, under graviditeten, og hvordan det bliver, når barnet er født.


Øvelse: Guidet afspænding, hypnose til smertehåndtering, konkrete teknikker til en aktiv partner under fødslen samt partnerøvelser for at styrke kærligheden og forbindelsen både før og efter fødslen


4. Modul v. jordemoder og yogalærer
Teori: Vi vil tale om jeres indflydelse, rettigheder og valg i forhold til fødslen – I vil få mulighed for at udforme en ønskeliste, som kan medbringes til fødeafdelingen. Vi kommer også ind på igangsættelse, smertestillende, kejsersnit og hvad nu, hvis fødslen ikke forløber som planlagt?


Øvelse: Skrive ønskeliste, at turde sige fra til sundhedspersonale, mindfulness-øvelse


5. Modul v. psykolog og yogalærer
Teori: Vi vil her sætte fokus på tiden efter fødslen, både i de umiddelbare timer efter barnet er forløst – men også i ugerne og månederne efter. Her vil vi fokusere på udfordringer der kan opstå i parforholdet og hjemmet, men også hvordan I sikrer en god tilknytning til jeres barn, og samtidig bevarer kærligheden mellem forældrene.


Øvelse: Visualisering/vejrtrækningsøvelser til brug under efterveerne, smertefuld amning og når trætheden overmaner en forældre til en nyfødt. I vil også få samtalestarter-kort til brug derhjemme, for at lære mere om jeres værdier og drømme for jeres familiekonstellation.