Psykologerne på Torvet

KOM VIDERE EFTER SKILSMISSEN

KURSUS

Det er en udfordring for alle familiens medlemmer at komme igennem en adskillelsesproces og atter få dagligdagen til at fungere.


Det gavner ofte processen at arbejde med de problemer, der opstår under et skilsmisseforløb sammen med andre, der befinder sig i en lignende situation. Vi opretter løbende kurser for voksne samt for børn og unge. 


”Kom videre efter skilsmissen” er et terapeutisk forløb i gruppe, for kvinder og mænd, der har det svært som følge af skilsmisse/ophør af samliv.


Vi tager udgangspunkt i temaer, som er relevante i kølvandet på en skilsmisse, fx:

  • krise- og tabsreaktioner
  • kommunikation og konfliktløsning
  • børn
  • tilknytning og afgrænsning
  • sunde relationer og nye parforhold


Der arbejdes med udgangspunkt i den enkeltes situation. Omstændighederne for skilsmissen har ingen betydning for deltagelse, og der tages hensyn til individuelle behov. Der lægges desuden stor vægt på tryghed i forløbet og sammen afsøges der nye måder at forstå og håndtere situationen på.


Dette kursus har vi afholdt løbende siden 2004, og evaluering af kurserne viser, at deltagerne føler sig godt hjulpet og har fået nye forholdemåder, der på mange områder gør deres situation mere tålelig og håndterbar. Det har vist sig at være af stor betydning for den enkelte, at forløbet på den ene side giver en oplevelsen af at være fælles om nogle følelser (fx tab, svigt, forladthed, vrede, angst, jalousi mv.). På den anden side giver det nye oplevelser og sætter mange refleksioner i gang at høre nogle andre vinkler, forholdemåder og tanker, end dem fra en selv.