Psykologerne på Torvet

MINDFULNESS

KURSUS

Vi har en tendens til konstant at vurdere og dømme, om det vi nu oplever er godt nok eller burde være anderledes. Det er sådanne uhensigtsmæssige og automatiserede tankemekanismer, der er med til at skabe stress, angst og depression. Mindfulness forebygger og modvirker dette, idet det er en metode, der træner oplevelsen af at skabe et rum for tilstedeværelse og nærvær. Vi bliver altså i stand til at være fuldt ud tilstede i øjeblikket, uden at vurdere og dømme, forsvinde ind i fortiden eller i fremtiden, men bare opleve tingene som de er her og nu.


Der er videnskabelig dokumentation for, at mindfulness har sundhedsfremmende virkninger. Dels nedsættelse af fysiske og psykiske symptomer ved at forbedre immunforsvaret og dels ved at arbejde med at distancere sig fra uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre. Derudover opnås en øget oplevelse af frihed og energi samt større selvtillid.


Kurset i mindfulness er henvendt til personer, der vil lære sig selv bedre at kende med henblik på at reducere allerede eksisterende stresssymptomer samt til personer med angst, tilbagevendende depressioner og kroniske smerter.


Kurset er opbygget af både teoretiske oplæg om metoden og forskningsundersøgelser samt praktiske øvelser, herunder body-scan-meditation, meditation på åndedrættet og mindfulness-yoga.


Det er nødvendigt at træne mindfulness mindst en halv time dagligt for at opnå en effekt, hvorfor der på kurset bliver uddelt mindfulness-instruktionsfiler. Kurset koster 3500 kr. for hele forløbet (i alt 20 timer) for formiddagshold og 3800 kr. for eftermiddagshold. Tilmelding er bindende, og der er tale om et samlet forløb.