Psykologerne på Torvet

Line

Line psykolog

Psykolog  - primært tilknyttet klinikken i Odense

 Jeg varetager kurset ”Styrk dit selvværd” og tilbyder samtaleforløb og psykologisk rådgivning.

 

Særligt har jeg erfaring med angst- og depressionsbehandling fra psykiatrien og støttende samtaler hos Center for seksuelt misbrugte (CSM) med mennesker, der har været udsat for overgreb. 

 

I det terapeutiske rum er det vigtigt at skabe et tillidsfuldt og trygt sted, hvor vi kan snakke om de ting, som fylder for dig. Her er ærlighed, nærvær og åbenhed noget jeg vægter højt. Terapien bliver tilpasset i takt med din udvikling. Det er vigtigt for mig at bidrage med støtte og hjælp til, hvordan de redskaber, vi arbejder med, kan anvendes i livet uden for terapien.

 

Jeg har særligt arbejdet med kognitiv adfærdsterapi, men benytter også andre terapimetoder.

Jeg modtager løbende supervision på mine opgaver.