Psykologerne på Torvet

Helle

Jeanette psykolog

Psykolog - Primært tilknyttet klinikken i Slagelse.


Jeg tilbyder rådgivning og terapeutiske samtaler med børn/familier, unge og voksne.


I samtalerne tager jeg udgangspunkt i en forståelse af, at vi er en del af et miljø, der er med til at forme os til den, vi er. Selvom vi ikke altid har mulighed for at ændre på vores omgivelser, kan vi arbejde med, hvordan vi forstår os selv, og står stærkere i den modgang vi møder. 


Jeg er i mit arbejde særligt inspireret af compassionfokuseret terapi, hvor der bl.a. via mindfulness og visualisering arbejdes med emner såsom selvværd, skam og selvkritik, men trækker også på andre retninger, når behovet opstår.


Som psykolog er det vigtigste for mig i terapien, at vi har en tryg og tillidsfuld relation, hvor du føler dig set og forstået. Forløbet skal opleves meningsfuldt for dig, hvorfor vi løbende sammen evaluerer og afstemmer, om vi er på rette vej eller skal justere vores tilgang.


Jeg har bl.a. erfaring med kriseintervention, samtaleforløb, samt udredning og rådgivning ift. et bredt spektrum af vanskeligheder, herunder bl.a. angst, depression,

selvværdsproblematikker, skilsmisseproblematikker, kognitive vanskeligheder og traumer. Jeg er desuden erfaren i arbejdet med komplekse problemstillinger hos børn og unge, herunder særligt ift. følgerne af seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold samt andre belastninger.