Psykologerne på Torvet

Louise

Louise psykolog

Psykolog- primært tilknyttet klinikken i Hillerød

Jeg tilbyder rådgivning og terapiforløb til unge og voksne med bl.a. trivselsproblemer, angst, depression, stress, lavt selvværd og livskriser.


Jeg laver desuden psykologiske undersøgelser, og har også mulighed for at tilbyde vejledning og rådgivning om børn og unge til både pædagogisk personale og forældre.


Jeg har særligt erfaring med temaer og udfordringer som angst, skolevægring, ADHD, autismespektrumforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder og trivselsproblemer hos børn og unge. Jeg har desuden flere års erfaring fra Livslinien, hvor jeg har haft støttende og rådgivende samtaler med unge og voksne i livskrise og med selvmordstanker.


Det er vigtigt og naturligt for mig at møde klienten med åbenhed og nysgerrighed, og jeg er optaget af at få skabt tryghed i vores samarbejde. Min erfaring er, at det er et godt udgangspunkt for at kunne skabe bevægelse og udvikling. Jeg er optaget af principper fra både kognitiv og narrativ terapi, men jeg forsøger at tilpasse terapien efter behovet. Jeg trækker desuden på principper fra cool kids i arbejde med og om unge med angst.


Jeg modtager børn, unge og voksne med sundhedsforsikring samt selvbetalere.