Psykologerne på Torvet

Mie

Mie psykolog

Psykolog – primært tilknyttet klinikken i Hillerød

Jeg tilbyder rådgivning og terapiforløb med unge og voksne bl.a. inden for temaerne tab, sorg, krise, stress, angst, spiseforstyrrelser, lavt selvværd og grublerier. Jeg anvender blandt andet en løsningsfokuseret, systemisk og narrativ tilgang.

 

Jeg har erfaring med unge og voksne, som er ramt af spiseforstyrrelse (herunder BED), hvor jeg tidligere har arbejdet med støttegrupper og samtaler hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS). Derudover har jeg arbejdet med en evidensbaseret digital indsats til forældre, som bliver skilt.

 

Jeg tilbyder desuden sparring for virksomheder vedrørende adfærdsdesign og læring i digitale projekter. 

 

Jeg modtager løbende supervision hos autoriserede psykologer, for at sikre en god kvalitet i mit arbejde.