Psykologerne på Torvet

Tinna

Psykolog  - primært tilknyttet klinikken i Odense 

Min tilgang til terapien tager udgangspunkt i, hvad du kommer med, og det der er meningsfuldt for dig. Jeg ser altid mennesket i relation til det miljø, det er en del af, og vil sammen med dig, prøve at forstå dig og dine problematikker ud fra dette synspunkt. 

Det vigtigste for mig, er at møde dig på en respektfuld og omsorgsfuld måde, og løbende afstemme med dig, hvordan din oplevelse er, så du føler dig mødt og taget alvorligt med de problematikker, du kommer med. 


Jeg har en baggrund som tidligere PPR-psykolog (skolepsykolog) og terapeutisk erfaring i komplekse problemstillinger med børn, unge og deres familier.  Herfra har jeg også erfaring med især ADHD og autisme. 

Derfor kender jeg også til de udfordringer, man som familie kan stå med, når man har et barn, der ikke trives. Jeg gør meget ud af at sikre en tillidsfuld relation, og bruger gerne humor. 


Jeg hjælper med forskellige former for udfordringer og problematikker, det kan være: 

  • Stress, angst, depression
  • Selvværd
  • Familierelaterede udfordringer 
  • Livskriser 
  • Kroniske lidelser 


De terapeutiske metoder, jeg primært anvender er:

  • Kognitiv adfærdsterapi, herunder også mindfulness 
  • Mentaliseringsbaseret terapi 
  • Naturbaserede metoder, hvor vi kan flytte terapien udendørs. 


Jeg modtager klienter fra forsikringsselskaber og virksomheder samt selvbetalende klienter i Odense.